Transportation

步行,骑自行车,滚上学

孩子骑自行车的图片

安全的上学路线

安全的上学路线 is a national movement to make it easier and safer for students to walk, bike, and roll to school. We work with the 西雅图交通局 to improve safety around schools and to support students to walk, bike, and roll. 

鲁比·布里奇斯步行上学日- 11月14日,星期二

11月14日,6岁的鲁比·布里奇斯正规的棋牌平台排行榜, 1960年,她所在的新奥尔良学校废除种族隔离的第一天. 鲁比和全国其他许多人一样,走上了正义之光. 星期二走路上学, November 14th and join students across the country who are continuing the movement to end racism and unify our communities. Sign up your school, your family or your community group, and pledge your commitment.

Ruby Bridges步行上学日的传单模板
使用这个传单模板在你的学校社区传播这个词.

向你的学校宣传

你最了解你的学校社区! 但这里有一些关于你的步行或骑自行车活动的想法.

员工可以登录MySPS访问以下内容 flyer templates:

 • 步行上学日(10月)
 • Ruby Bridges步行上学日(11月)
 • 爱你的路线情人节步行/骑自行车/乘公交车上学日(2月)
 • Earth Day (April)
 • 骑车上学月(五月)

更多宣传的方法:

Sidewalk chalk that says "Meet here; Feb 15, Walk and bike to school; Free stuff"
 • 学校领导可以把信息放在 school newsletter. They can also send text messages to families that are automatically translated into different languages through “Talking Points.” (限定600个字符)
 • Teachers 能和他们一起上课吗. 体育老师是一个很好的提问对象!
 • 学校或学区可以通过Peachjar向家庭发送传单.
 • 你们学校有吗 reader board out front? 你的学校管理员可以在那里发布关于你的活动的信息.
 • 学校领导可以参与其中 早上的公告.
 • 老师和学生可以在一个共享 school assembly (联系交通部门了解小品创意).
 • 学生可以制作海报 在课堂上或课外活动中,并在学校周围张贴. 如果你的学校有一个绿色团队,他们可能也想参与进来.  
 • If there’s a student newspaper,它可以包括步行或骑自行车上学的学生的信息和/或聚光灯.
 • School PTAs 通常有一个Facebook页面,网页和电子邮件列表来宣传.
 • Write a message in sidewalk chalk 在校外或沿着步行/骑自行车的路线.
 • 正规的棋牌平台排行榜和西雅图交通部 通讯团队 喜欢在社交媒体上关注事件和学生吗. Local media 社区博客通常也愿意关注事件.
 • 也许最有效的方法是 word of mouth!

学生、家庭和学校的资源

为学生和家庭提供资源

The 西雅图交通局 funds 正规的棋牌平台排行榜 and Cascade Bicycle Club to run a 步行和骑自行车安全计划 for all 3rd, 4th, and 5th graders, including students with disabilities, called Let’s Go. We’re expanding the program to all middle schools and piloted in a few kindergarten classes. 想参与进来吗?? 喀斯喀特自行车俱乐部需要更多 自愿在教室里帮忙 or to 把自行车送到学校.

A Physical Education class at Louisa Boren STEM K-8 practice biking through the Let’s Go program.

资源来支持更多的学生在你的学校

A Walking School Bus is a group of students walking to school with one or more adults, 沿途接送学生. 访问这个工具包获取入门技巧(第7页) and get guidance from the 正规的棋牌平台排行榜 安全的上学路线 Program Coordinator: Brooke Nelson; brnelson1@anhkarah.com.

Bailey Gatzert Elementary has 3 Walking School Bus routes to help students get to school on time and get exercise before school. 它还帮助父母分担每天送孩子上学的负担.

“自行车队”是一群学生和一个或多个成年人一起骑自行车上学, 沿途接送学生. Cascade Bicycle Club is happy to support Bike Trains with leader training, route planning, and more.

你可以和你的校长一起 关闭学校外的住宅区 to through traffic. 这为步行上学创造了一个温馨的环境, biking, 或者滚动校车, 区交通, 回家的人仍然可以在街上开车).

孩子们骑着自行车在杰纳西希尔小学的学校街上上学

 零码标志 这些鼓励安全驾驶的车辆都有接送服务.

交通正规的棋牌平台排行榜是六个环境类别之一 EarthGen Certified

The 学校交通安全委员会 是一个由正规的棋牌平台排行榜代表组成的委员会吗, 西雅图交通局, 西雅图警察局, King County Metro, and 5 volunteer positions filled by interested members of the public including parents, grandparents, and neighbors. The Committee can offer guidance on reducing barriers to walking and biking to school.

正规的棋牌平台排行榜 雇佣学校的过路警卫.

获得乐趣,免费奖励 like stickers, bike lights, and reflectors to hand out at events like Walk to School Day in October and during Bike to School Month in May.

正规的棋牌平台排行榜自助项目 allows volunteers to implement their creative ideas that improve the school building or grounds (like a painted bike path guiding students through the parking lot or a walk-to-school-themed mural).

提交申请获得自行车架 安装在你的学校.

下载“安全上学路线”活动指南 at your school and get guidance from the 正规的棋牌平台排行榜 安全的上学路线 Program Coordinator.

Middle School students at Pathfinder K-8 in West Seattle organized a campaign for Bike to School Day in May.
Middle School students at Pathfinder K-8 in West Seattle organized a campaign for Bike to School Day in May.

关于步行,滚动和骑自行车上学

翻译:西班牙语,简体中文,越南语,索马里语和阿姆哈拉语

WHY 步行和骑自行车上学是一种有趣的锻炼方式, 减少学校周围的交通堵塞和污染, 创建社区. Studies say students who walk and bike to school arrive more alert and ready to learn!

WHAT

 • 步行到学校或骑自行车. 学生们可以见面,一起步行或骑自行车.
 • 帮助10月4日的步行上学日.
 • 申请西雅图交通部最高1美元的补助,去买街头壁画之类的东西, warm winter clothes, and event supplies.
 • Share success stories and we’ll broadcast them in school and district newsletters.

[Spanish]

PORQUE Caminar y andar en bicicleta a la escuela es una forma divertida de hacer ejercicio, reducir la congestión y la contaminación alrededor de las escuelas y crear una comunidad. Los estudios dicen que los estudiantes que caminan o van en bicicleta a la escuela llegan más alertas y listos para aprender.

QUE

Bailey Gatzert Elementary - los estudiantes caminan en grupos a la escuela y los padres cambian en quién dirige (autobús escolar a pie).
Bailey Gatzert Elementary – los estudiantes caminan en grupos a la escuela y los padres cambian en quién dirige (autobús escolar a pie).
 • Dirija una caminata del grupo - colar在一个城市的城市. 学生们在学校里学习,并在学校里学习.
 • Ayuda en el Día de Caminar a la Escuela el 10月4日.
 • 请登录subvención del Departamento de transportation de Seattle de hasta $1,000页的内容是“como murales callejeros”, 联合国首脑会议的会议安排.
 • Comparta historias de éxito y las difundiremos en los boletines escolares y del distrito.

[Simplified Chinese]

为什么 步行和骑单车上学是一种有趣的锻炼方式,可以减少学校周围的拥塞和污染,同时可以建立社区。研究告诉我们,步行和骑单车上学的学生更加警觉同时准备好学习!

做什么

贝利·加泽特(音译)。
贝利·加泽特(音译)。
 • 带领一组学生步行到学校或单车列队。学生可以集合起来,一起步行或骑单车到学校。
 • 10月4日是帮助步行上学日。
 • 你可以来申请西雅图交通部补助金,最高可达1000美元,来支付街头壁画,冬天穿的温暖衣服和活动用品等费用。
 • 来与我们分享成功的故事,我们会在学校和校区新闻通讯中播出来。

[Vietnamese]

TẠI SAO Đ我bộvađxeđạpđến trường t mộhinh thức星期四vịđểtậpểdục, Giảm ùng tắc v ô nhiễm熊权trường học, đồng thời thiết lập cộng đồng. Các nghiên cứu cho biết những học sinh đi bộ và đạp xe đến trường sẽ tỉnh táo hơn và sẵn sàng học tập!

ĐIỀU GÌ

 • Dẫnđầu một nhomđi bộđến trường họhoặcđ赶紧走吧xeđạp. Học sinh có th.cn gặp v đi bnguyen hoặc đạp xe cùng nhau.
 • h y giúp đỡ với Ngày đi b * * đến trường vào ngày 4 tháng.
 • Nộp đơn xin trnt cấp của西雅图交通部lên đến $1,000 để thanh toán cho những vật nhh bức tranh tường đường phnguyen . 000, Quần áo ấm mùa đông v đồ dùng cho sculul kiện.
 • Chia sẻ những câu chuyện thành công và chúng tôi sẽ đăng chúng lên các bản tin của trường và học khu.

[Somali]

Waayo U lugaynta iyo baaskiil ku imaanshaha dugsiga waa hab madadaalo leh oo lagu sameeyo jimicsi, Lagu dhimo saxmada你是wasakhowga agagaarka dugsiyada, loona abuuro bulsho. Daraasaduhu waxay yiraahdeen ardayda u socota iyo baaskiilka ku taga dugsiga waxay la yimaadaan feejignaan dheeraad ah iyo diyaar u ahaan inay wax bartaan!

Maxay

 • Hoggaami baaskiil ku imaanshaha dugsiga ama isku类群baaskiilada. Ardaydu we kulmikaraan iyaga, you lugaynaya ama baaskiil ku tegaya dugsiga.
 • Ka Qaybqaado Maalinka Baaskiil ku Tagga Dugsiga 10月4日.
 • Dalbo maalgelinta Waaxda isgaarsinta西雅图看到gaareysa $1,000年前,我在印度,我在印度,我在印度, Dharka xilli qaboobaha, 你好,kharashaadka kulamada.
 • Nala wadaag guushaada si aanu ugu soo bandhigno warsidaha dugsiga iyo kan degmadaba.

[Amharic] 

ለምን ወደ ትምህርት ቤት በእግር እና ብስክሌት መሄድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለማድረግ፣በትምህርት ቤቶች አካባቢ ያለውን መጨናነቅ እና ብክለት ለመቀነስ እንዲሁም ማህበረሰብ ለመፍጠር አስደሳች መንገድ ነው።ወደ ትምህርት ቤት በእግር እና በብስክሌት የሚጓዙ ተማሪዎች የበለጠ ንቁ እና ለመማር ዝግጁ እንደሚሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ!

ምንድን

 • ወደ ትምህርት ቤት ብእግር ወይም በብስክሌት የሚሄዱ ቡድን ይምሩ። ተማሪዎች ተገናኝተው አብረው በእግር ወይም ብስክሌት መሄድ ይችላሉ።
 • ዞ4ዙ።
 • እንደየመንገድላይየግድግዳሥዕሎች፣ሞቃታማየክረምትልብሶችእናየዝግጅትአቅርቦቶችለመግዛትየሚያስችልእስከ1美元,000年የሚያክልገንዘብለማግኘትለሲያትልየትራንስፖርትድጎማዲፓርትመንትያመልክቱ።
 • የስኬትታሪኮችያጋሩንእናበትምህርትቤትእናበዲስትሪክትጋዜጣዎችላይእናስተላልፋቸዋለን።

有多少学生步行、骑自行车或滚车上学?

饼状图显示33%的学生步行或骑自行车上学

大约三分之一的正规的棋牌平台排行榜学生大多数时间步行或骑自行车上学! 该数据基于两个来源:

为什么走路、骑车和打滚? (i.e. 轮椅、踏板车、滑板等.)

一年级和三年级的学生步行或骑自行车上学

For our earth!
交通正规的棋牌平台排行榜是西雅图最大的气候排放源. 当我们少开车时,排放量就会大幅下降.

For your health!
走路和骑自行车的学生把锻炼融入了他们的日常生活.

“除了体育锻炼和新鲜空气, walking to school helps kids develop independence and take responsibility for getting themselves to and from school on time.” Learn more about the benefits and recommendations for when kids can walk to school alone.

For your school!
School pick-up and drop-off can be hectic with lots of idling cars in the same space. Walking, biking, and rolling reduces that congestion around schools and makes the air cleaner to breathe.

For fun!
Walking, biking, 独自或与朋友一起滚动可以将邻居彼此连接起来, 这是一种很有趣的户外活动,也是社区的一部分.